rss

Publicacions

Resum Executiu, Tercer Sector: L’arena política de les dones

Resum Executiu, Tercer Sector: L’arena política de les dones

enero 18, 2022

Resum executiu de l'informe de "Tercer Sector: L'arena política de les dones".
Avui en dia, les dones segueixen estant infrarepresentades en el món polític. A diferència dels homes, no solen arribar amb tanta facilitat ni amb la mateixa freqüència a exercir càrrecs de poder ni a ser la màxima figura visible en àmbits polítics. Davant aquest context, el tercer sector esdevé un espai alternatiu de formació i desenvolupament dels perfils polítics de les dones; essent les entitats del sector un vehicle efectiu per a reivindicar el seu dret a la participació política activa. 

Aquest estudi transversal presenta una anàlisi prospectiva de la realitat de les dones a Catalunya dins de diferents temàtiques d'interès, passant des de la seva situació i condicions laborals fins a la llar, i fent èmfasi en la seva presència política i la participació que tenen en aquesta.

Per poder dur a terme aquesta anàlisi en els àmbits esmentats anteriorment, s'ha comptat amb entrevistes a profunditat a dones amb càrrecs importants al món polític i dins del tercer sector, que han permès analitzar de manera més intensa la realitat de la situació.

Attached Files


Comments are closed.