rss

Publicacions

Document de síntesi del Llibre blanc del tercer sector civicosocial a Catalunya

Document de síntesi del Llibre blanc del tercer sector civicosocial a Catalunya

diciembre 1, 2012

Al desembre de 2002 va aparèixer un primer recopilatori de les principals dades que recull el Llibre blanc del tercer sector civico-social català. El document de síntesi presenta una aproximació a la situació actual de les organitzacions quant a recursos humans, recursos econòmics, noves tecnologies, comunicació, marc legal i relacions entre els diferents sectors. S’analitzen els principals punts forts i febles de totes aquestes àrees i es fan un seguit de recomanacions.

Recerca associada: Llibre blanc del tercer sector cívico-social a Catalunya

Attached Files


Comments are closed.