rss

Publicacions

15. Reptes i propostes per enfortir la incidència política del tercer sector

15. Reptes i propostes per enfortir la incidència política del tercer sector

enero 15, 2018

La incidència política representa la participació de la ciutadania organitzada en la vida política. Permet dirigir el debat públic a qüestions d’interès col·lectiu i a participar de la seva gestió. Per això la incidència política requereix de la capacitat de mobilització, i també de la construcció de models i canals participatius per a garantir el dret de la ciutadania a influir en les decisions dels diferents agents públics. D’aquesta manera, el tercer sector constitueix un agent per canalitzar la seva participació ciutadana en la cogovernança de la societat.

En el quadern que està disponible a continuació es descriuran els reptes identificats sobre la incidència política durant les reunions celebrades amb els Consells Assessors de l’Observatori del Tercer Sector. El treball d’aquest àmbits ajudarà a enfortir la incidència política que es fa des del tercer sector.

Attached Files


Comments are closed.