rss

Publicacions

1. La transparència i la rendició de comptes al tercer sector

1. La transparència i la rendició de comptes al tercer sector

abril 1, 2018

La transparència i la rendició de comptes són valors bàsics en una organització del tercer sector d'avui. Aquest quadern, primer número de la Col·lecció Eines OTS, té com objectiu principal clarificar conceptes i oferir pautes d’actuació a les entitats per a que aquestes incorporin la transparència a les seves eines de comunicació i participació. 

La publicació Eines de transparència i rendició de comptes al tercer sector té tres parts: 

Una primera part de reflexió, on s’explica la importància de la cultura de la transparència i es situen els conceptes bàsics per a entendre-la. En aquesta primera part, també es presenten els resultats d’un estudi que es va realitzar sobre l’ús que fan les entitats socials del web com a eina de rendició de comptes i transparència. 

El segon apartat és el de l'acció. En aquest es reflexen i s’estudien diferents eines, i se senyalen algunes pautes a seguir i tenir en compte a l’hora d’utilitzar-les. 

La tercera part és la d'autorreflexió, conté unes fitxes per a què les entitats facin un test d’autodiagnòstic. Són unes orientacions en forma de preguntes que pretenen ser una eina per poder aplicar el que s’exposa en el quadern al context de cada entitat. 

Attached Files


Comments are closed.