rss

Publicacions

13 Els reptes dels òrgans de govern a les fundacions

13 Els reptes dels òrgans de govern a les fundacions

enero 13, 2018

Les fundacions tenen cada vegada més importància en la societat. El bon funcionament del seus òrgans de govern esdevé cabdal per tal que les fundacions tinguin impacte social. El quadern número 13 de la Col·lecció Papers de Recerca OTS presenta les conclusions d’un estudi que va realitzar l’OTS sobre els reptes dels òrgans de govern a les fundacions, encarregat per la Fundació Jaume Bofill.

Per identificar els principals reptes dels patronats es van fer una sèrie d’entrevistes a persones que participaven en diferents patronats de fundacions, com a patrons i també com a equips directius.

Amb les entrevistes i el material recollit es van identificar una sèrie de reptes que s’expliquen de forma detallada a la publicació, amb comentaris de les persones entrevistades. A més, recull algunes preguntes per orientar la reflexió entorn de cadascun dels reptes i proposa algunes idees de millora per al bon funcionament dels òrgans de govern.

Attached Files


Comments are closed.