rss

Publicacions

13. Reflexions i propostes per a la millora dels òrgans de govern al tercer sector

13. Reflexions i propostes per a la millora dels òrgans de govern al tercer sector

enero 13, 2018

Els òrgans de govern són un element clau per al funcionament de les organitzacions no lucratives i el compliment de la seva missió. 

Després d’una primera investigació desenvolupada l’any 2007 sobre els principals reptes dels patronats a les fundacions, l’Observatori del Tercer Sector (OTS) s’ha proposat avançar en aquesta línia de treball a través de la generació de propostes de millora concretes. 

La present publicació sorgeix a partir d’una reflexió col·lectiva i transversal entorn de la millora del funcionament dels òrgans de govern a les entitats no lucratives. El quadern recull les principals aportacions dels Consells Assessors de Recerca de l’OTS emmarcades en les reunions celebrades el 23 de setembre de 2009 a Madrid, i el 15 d’octubre del mateix any, a Barcelona. 

El quadern es divideix en dues parts: en la primera es repassen breument els reptes identificats en la investigació de l’any 2007; en la segona s’apunten algunes propostes de millora sobre el rol i les funcions dels òrgans de govern, el seu funcionament i eficàcia, la relació amb l’equip executiu i, finalment, sobre la seva composició. 

Attached Files


Comments are closed.