rss

Publicacions

14. Usos i reptes de les TIC a les organitzacions no lucratives

14. Usos i reptes de les TIC a les organitzacions no lucratives
A partir del blog d'en Jaume Albaigès (www.tecnolongia.org), col·laborador i membre de la Junta de l'Observatori del Tercer Sector, s'ha elaborat aquesta publicació que és un recull d'alguns dels articles publicats per tal de reflexionar sobre els usos i els reptes que poden oferir les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) a les organitzacions del tercer sector.  Aquest quadern és innovador en la seva elaboració i connecta troncalment amb la línia de treball que l'Observatori del Tercer Sector ...