rss

Publicacions

Enfortint ponts entre el Tercer Sector i l’Economia Social i Solidària

Enfortint ponts entre el Tercer Sector i l’Economia Social i Solidària
Durant la primavera de 2019 l'Observatori del Tercer Sector va organitzar un cicle de debats concretat en tres trobades entre entitats del Tercer Sector i organitzacions de l’Economia Social i Solidària per tal de reflexionar sobre allò que ens fa agents transformadors, reconeixent la divergència d’enfocaments. Però també els punts comuns, i no tan sols d’activitats i projectes, sinó en matèria de reptes. Probablement els reptes compartits seran un punt de partida per a la generació de sinergies. D'aquest cicle ...

2.01 El Tercer Sector en l'escenari post-crisi

2.01 El Tercer Sector en l'escenari post-crisi
Col·lecció: Debats Any: Juliol 2017 Editors: Observatori del Tercer Sector Autors: Montse Fernández i Adaia Alonso

15. Reptes i propostes per enfortir la incidència política del tercer sector

15. Reptes i propostes per enfortir la incidència política del tercer sector
La incidència política representa la participació de la ciutadania organitzada en la vida política. Permet dirigir el debat públic a qüestions d’interès col·lectiu i a participar de la seva gestió. Per això la incidència política requereix de la capacitat de mobilització, i també de la construcció de models i canals participatius per a garantir el dret de la ciutadania a influir en les decisions dels diferents agents públics. D’aquesta manera, el tercer sector constitueix un agent per canalitzar la ...

14. El ámbito económico-financiero de las entidades del Tercer Sector: retos y propuestas de acción

14. El ámbito económico-financiero de las entidades del Tercer Sector: retos y propuestas de acción
El ámbito económico-financiero de las entidades del Tercer Sector: retos y propuestas de acción La sostenibilidad de las entidades no lucrativas y de las acciones que realizan es sin duda uno de los grandes retos a los que se debe hacer frente el tercer sector. En este sentido, una buena gestión del ámbito económico-financiero de les organizaciones se convierte en una pieza clave para afrontar el proceso de consolidación que está viviendo el sector en los últimos años y superar ...

14. L'àmbit econòmico-financer de les entitats del Tercer Sector: reptes i propostes d'acció

14. L'àmbit econòmico-financer de les entitats del Tercer Sector: reptes i propostes d'acció
La sostenibilitat de les entitats no lucratives i de les accions que realitzen és sens dubte un dels grans reptes als què ha de fer front el tercer sector. En aquest sentit, una bona gestió de l’àmbit econòmico-financer de les organitzacions esdevé una peça clau per afrontar el procés de consolidació que està vivint el sector en els darrers anys i superar al context de crisi actual.  Per reflexionar sobre aquest tema, des de l’Observatori del Tercer Sector hem volgut ...

13 Els reptes dels òrgans de govern a les fundacions

13 Els reptes dels òrgans de govern a les fundacions
Les fundacions tenen cada vegada més importància en la societat. El bon funcionament del seus òrgans de govern esdevé cabdal per tal que les fundacions tinguin impacte social. El quadern número 13 de la Col·lecció Papers de Recerca OTS presenta les conclusions d’un estudi que va realitzar l’OTS sobre els reptes dels òrgans de govern a les fundacions, encarregat per la Fundació Jaume Bofill. Per identificar els principals reptes dels patronats es van fer una sèrie d’entrevistes a persones que ...

13. Reflexiones y propuestas para la mejora de los órganos de gobierno en el tercer sector

13. Reflexiones y propuestas para la mejora de los órganos de gobierno en el tercer sector
13. Reflexiones y propuestas para la mejora de los órganos de gobierno en el tercer sector Col•lecció: Debats Any: Abril 2010 Editors: Observatori del Tercer Sector Autors: Pau Vidal, Núria Valls i Laia Grabulosa ISSUU:  http://issuu.com/55215/docs/13._reflexions_i_propostes_per_a_la?workerAddress=ec2-54-160-157-79.compute-1.amazonaws.com SlideShare: http://www.slideshare.net/observatoritercersector/2011-03-pau-vidalorggobierno-7749211 

13. Reflexions i propostes per a la millora dels òrgans de govern al tercer sector

13. Reflexions i propostes per a la millora dels òrgans de govern al tercer sector
Els òrgans de govern són un element clau per al funcionament de les organitzacions no lucratives i el compliment de la seva missió.  Després d’una primera investigació desenvolupada l’any 2007 sobre els principals reptes dels patronats a les fundacions, l’Observatori del Tercer Sector (OTS) s’ha proposat avançar en aquesta línia de treball a través de la generació de propostes de millora concretes.  La present publicació sorgeix a partir d’una reflexió col·lectiva i transversal entorn de la millora del funcionament dels òrgans ...

12. Idees per avançar en la millora dels òrgans de govern al tercer sector

12. Idees per avançar en la millora dels òrgans de govern al tercer sector
Col·lecció: Debats Any: Desembre 2009 Editors: Observatori del Tercer Sector Autors: Núria Valls, Pau Vidal, Ana Villa, Laia Grabulosa, Andrea Balletbò i Rocío del Río ISSUU: http://issuu.com/55215/docs/12._idees_per_avan__ar_en_la_millor?workerAddress=ec2-54-204-224-53.compute-1.amazonaws.com  

11. La transparència, un valor en la pràctica

11. La transparència, un valor en la pràctica
Col·lecció: Debats Any: Novembre 2009 Editors: Observatori del Tercer Sector Autors: Núria Valls ISSUU: https://issuu.com/55215/docs/ots_debates_transparencia_2009_12