rss

Publicacions

2. La incidència política del tercer sector: Reflexió i autodiagnòstic

2. La incidència política del tercer sector: Reflexió i autodiagnòstic
La incidència política és cada vegada una activitat més freqüent entre les entitats del tercer sector. Aquest creixement s'està desenvolupant en paral·lel al procés de reconeixement de les entitats com un actor social cada vegada més rellevant. Però no és una activitat fàcil de realitzar ni de finançar i té elements específics que s'han de tenir en compte per fer-la ben feta. La publicació La incidència política del tercer sector té tres parts:  - Una primera part de reflexió, on s'explica ...

1. La transparència i la rendició de comptes al tercer sector

1. La transparència i la rendició de comptes al tercer sector
La transparència i la rendició de comptes són valors bàsics en una organització del tercer sector d'avui. Aquest quadern, primer número de la Col·lecció Eines OTS, té com objectiu principal clarificar conceptes i oferir pautes d’actuació a les entitats per a que aquestes incorporin la transparència a les seves eines de comunicació i participació.  La publicació Eines de transparència i rendició de comptes al tercer sector té tres parts:  Una primera part de reflexió, on s’explica la importància de la cultura ...