rss

Publicacions

Estat de salut, hàbits de vida i benestar

Estat de salut, hàbits de vida i benestar
Col·lecció: Monogràfics ODF Any: Desembre 2015 Editors: Observatori del Tercer Sector i Observatori de la Discapacitat Física Autors: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal ISSUU: http://issuu.com/observatoritercersector/docs/2015-11_odf_monografic5__cat_def/1?e=15359840/31986081 (català)

Estado de salud, hábitos de vida y bienestar

Estado de salud, hábitos de vida y bienestar
Col·lecció: Monogràfics ODF Any: Desembre 2015 Editors: Observatori del Tercer Sector i Observatori de la Discapacitat Física Autors: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal ISSUU: http://issuu.com/observatoritercersector/docs/2015-11_odf_monografic5__cast_def/1?e=15359840/31986796 (castellà)  

Movilidad y accesibilidad en la vivienda

Movilidad y accesibilidad en la vivienda
Col·lecció: Monogràfics ODF Any: Juliol 2015 Editors: Observatori del Tercer Sector i Observatori de la Discapacitat Física Autors: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal ISSUU: http://issuu.com/observatoritercersector/docs/2015-03_odf_informe_4__cast_def/1?e=15359840/14147482 (castellà)  

Mobilitat i accessibilitat en l'habitatge

Mobilitat i accessibilitat en l'habitatge
Col·lecció: Monogràfics ODF Any: Juliol 2015 Editors: Observatori del Tercer Sector i Observatori de la Discapacitat Física Autors: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal ISSUU: http://issuu.com/observatoritercersector/docs/2015-03_odf_informe_4__cat_def/1?e=15359840/14146425 (català)

L'ocupació de les persones amb discapacitat

L'ocupació de les persones amb discapacitat
Col·lecció: Monogràfics ODF Any: Maig 2015 Editors: Observatori del Tercer Sector i Observatori de la Discapacitat Física Autors: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal ISSUU: http://issuu.com/observatoritercersector/docs/2015-03_odf_informe_3__cat_v2/1?e=15359840/12861960 (català)  

El empleo de las personas con discapacidad

El empleo de las personas con discapacidad
Col·lecció: Monogràfics ODF Any: Maig 2015 Editors: Observatori del Tercer Sector i Observatori de la Discapacitat Física Autors: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal ISSUU: http://issuu.com/observatoritercersector/docs/2015-03_odf_informe_3__cast_v2/1?e=15359840/12861448 (castellà)  

Discapacitat física i vida quotidiana

Discapacitat física i vida quotidiana
Col·lecció: Monogràfics ODF Any: Desembre 2014 Editors: Observatori del Tercer Sector i Observatori de la Discapacitat Física Autors: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal ISSUU: http://issuu.com/observatoritercersector/docs/2014-12_odf_informe2_cat/1?e=15359840/11679452 (català)

Discapacidad física y vida cotidiana

Discapacidad física y vida cotidiana
Col·lecció: Monogràfics ODF Any: Desembre 2014 Editors: Observatori del Tercer Sector i Observatori de la Discapacitat Física Autors: Montse Fernández, Blanca Cegarra i Pau Vidal ISSUU: http://issuu.com/observatoritercersector/docs/2014-12_odf_informe2_cast/1?e=15359840/11679228 (castellà)

Percepció social de la discapacitat física

Percepció social de la discapacitat física
Col·lecció: Monogràfics ODF Any: Maig 2014 Editors: Observatori del Tercer Sector i Observatori de la Discapacitat Física Autors: Montse Fernández i Pau Vidal ISSUU: http://issuu.com/observatoritercersector/docs/2014-05_odf_informe1_cat/1?e=2537218/11392920 (català)

Percepción social de la discapacidad física

Percepción social de la discapacidad física
Col·lecció: Monogràfics ODF Any: Maig 2014 Editors: Observatori del Tercer Sector i Observatori de la Discapacitat Física Autors: Montse Fernández i Pau Vidal ISSUU: http://issuu.com/observatoritercersector/docs/2014-05_odf_informe1_cast/1?e=15359840/11195802 (castellà)